Vi söker

Martin Mutter produktion ekonomisk förening söker
Teaterchef/konstnärlig ledare

 

Om föreningens verksamhet Teater Martin Mutter

Teater Martin Mutter är en fri teater i Örebro med fokus på teater för barn och unga.
Vi producerar 1-2 nya föreställningar varje år som, tillsammans med produktioner från tidigare år, spelar både på vår egen scen och på turné i landet. Merparten av våra turnéföreställningar säljs till kommuner och regioner och spelas oftast på skolor och förskolor.

Vi samarbetar gärna med andra, för att det stärker och utvecklar oss och vi har goda relationer med andra kulturproducenter i regionen.

Under 2018 var vår omsättning 5,1 milj kr och vår egenfinansiering låg på ca 36%. Omräknat i heltidstjänster hade vi ca 9 st anställda under året. Vi spelade 240 egenproducerade föreställningar och genomförde även totalt 13 workshops och gästspel. Vi är ibland engagerade i Skapande skola och 2018 hade vi 113 möten med barn i förskoleåldern i projektet Rörelseraketen.

Vi är organiserade som en ekonomisk förening där föreningsstämman är högsta beslutande organ. Styrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret och teaterchef/konstnärlig ledare arbetar på uppdrag av styrelsen. Vi har anslag från Statens Kulturråd, Örebro kommun och Region Örebro län.

Vi gör våra föreställningar nära vår målgrupp och använder oss alltid av referensgrupper/klasser som vi möter både i samtal och praktiskt arbete. Vi hämtar gärna material direkt från de ungas verklighet och arbetar helst med nyskriven dramatik

Befattningen

Som teaterchef/konstnärlig ledare ska du på ett inspirerande sätt utveckla verksamheten och du följer uppsatta visioner och mål.

Du har ekonomiskt ansvar och gör budget och budgetuppföljningar och har kontakt med vår revisor. Du gör ansökningar och redovisningar till Statens Kulturråd, Örebro Kommun och Region Örebro län samt andra instanser. Vår bokföring är i dagsläget utlagt till extern bokförare.

Du har personalansvar, planerar och fördelar arbete samt håller i regelbundna medarbetarsamtal. Du anställer personal efter förhandlingar utifrån de avtal som berör vår verksamhet.

Du har ansvar för den konstnärliga verksamheten och repertoarläggning. Du håller samtalen om konstnärlig kvalitet och konstnärlig utveckling levande och du möjliggör för de anställda att delta aktivt i repertoararbete genom att välkomna idéer och förslag. Du har ett stort kontaktnät och är öppen för att samverka med andra.

Som teaterchef/konstnärlig ledare har du även visst producentansvar.

Kvalifikationer/kravprofil

Du har stor kännedom om den fria scenkonsten och dess villkor.

Du har utbildning/erfarenhet inom konstnärligt arbete samt erfarenhet från arbete som chef.

Du har förmåga att se helhet och är bra på att få medarbetare att arbeta mot ett gemensamt mål.

Du har förmåga att engagera dina medarbetare och tillvarata deras kompetenser och kreativitet.

Du har förmåga att tydliggöra ansvar och befogenheter.

Du är drivande och bra på att knyta kontakter och representera teatern.

Du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Anställning

Tjänsten är på heltid med ett förordnande på tre år och möjlighet till förlängt förordnande.

Tillträde 1 januari 2020.

Avtal

Martin Mutter Produktion Ekonomisk förening är medlem i Teatercentrum och följer kollektivavtalet slutet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar.

Ansökan/kontakt

Välkommen med din ansökan via post: Teater Martin Mutter, Box 369, 701 47 ÖREBRO eller via mail: info@martinmutter.com senast 5/5 2019.

Vill du veta mer, ring ordförande Kajsa Wadström 019-10 10 24 eller Sarah Broberg nuvarande chef/konstnärlig ledare 019-10 81 86

 

Styrelsen för Martin Mutter Produktion Ekonomisk förening.