Spader Dam och andra historier

 

 

Collage

På bilden som är ett collage: Jonas Hedlund och Märta Svensson

Vem var Spader dam och varför minns så många henne? Under vilka förhållanden arbetade hon? Blev hon omkullknuffad av en get i köket? Och var hennes torkning av bröd orsak till matsalsbranden?

Kanske får ni svaren i denna berättarteater som i huvudsak bygger på intervjuer med personer som delgett sina minnen från sin tid på I 3:s regemente.

Välkomna till den gamla kokinrättningen i Grenadjärstaden!

Projektet genomförs med bl a medel från Riksantikvarieämbetet som fördelas av Länsstyrelsen i Örebro Län

”…en kärleksfull hyllning till berättarkonsten. Men främst till Spader Dam och hennes flickor som var både respekterade och omtyckta.” /Ingeborg Ahlander Nerikes Allehanda

Recension NA

Recension Länsposten

Premiär 29 augusti 2014

Medverkande Skådespelaren Jonas Hedlund & musikern Johan Renman

 

Vi erbjuder en liten guidad visning av området runt teatern en timme före föreställning. Två grupper/visning med max 25 per/grupp. Måste förbokas men ingår i biljettpriset!

”1912 uppfördes ett nytt kasernetablissemang intill Fanjunkarevägen, i samband med att Livregementets grenadjärer omlokaliserades från sin tidigare mötesplats i Sannahed. Byggnaderna uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Kasernbyggnadsnämndens andra typritningsserie för infanterietablissement. Totalt uppfördes ett 80 tal byggnader inom området inklusive tre stora kaserner byggda i fyra våningar, utöver det fanns det planer på att bygga ytterligare en kasern för att på så sätt rama in kaserngården som mätte 90 x 170 meter.”/Text från Wikipedia

Foto Joacim Nilsson