Skapande skola och skapande förskola

Vi har stor erfarenhet av att erbjuda projekt inom ramen för Skapande skola. De flesta är kopplade till någon av våra föreställningar, men vi har även några som är fristående. Här nedan finns exempel på vad som är aktuellt just nu. Vi är vana att skräddarsy skapande skola-projekt utifrån skolornas egna önskemål och förutsättningar, så tveka inte att kontakta oss om ni har egna idéer och behov.

 

Känsloteket
-workshop till föreställningen Käften!

Temat för föreställningen är ilska. I workshopen tar vi hjälp av teaterns verktyg för att närma oss ilskans olika uttryck och vad som uppstår inuti oss både när vi möter ilska och när vi själva är arga. Kan ilskan bli mindre skrämmande och skamfylld om vi försöker förstå den utan att döma? Med hjälp av lekfulla teaterövningar öppnar vi upp för ett samtal: Vi pratar om hur det att vara arg, om det är okej att vara arg och om det finns bra och dåliga sätt att vara arg på. Förutom ilska jobbar vi också med andra känslor såsom exempelvis glädje, rädsla och sorg. Det blir en lek och ett utforskande av alla stora och små känslor som vi människor består av. Workshopen fungerar både före och efter föreställningen Käften! Syftet är att ge perspektiv och skapa reflektion kring ilska och starka känslor.

Tema: ilska, känslor
Koppling till läroplanen för grundskolan: värdegrund samt idrott och hälsa
Antal skådespelare/pedagoger: 1 person
Deltagare per workshop: 1 klass
Målgrupp: förskoleklass upp till åk 3
Tidsåtgång: 60-90 minuter (enligt överenskommelse)
Lokal: ett klassrum
Pris: 5 000 kr (2 500 kr för andra workshop samma dag)
Resor: 30 kr mil
Vid behov: traktamente 1 personer samt boende som bokas och betalas av arrangören.

Workshop till Återvinningscentralen

Genom olika typer av övningar och skapandeprocesser får eleverna samtala och reflektera kring frågor om miljö, hållbarhet och klimatkamp med föreställningen Återvinningscentralen som utgångspunkt. Med lekfulla teaterövningar öppnar vi upp för ett samtal om empati, civilkurage och mod att stå upp för ens åsikt.

Tema: hållbarhet, klimatförändringar
Koppling till läroplanen för grundskolan: Samhällskunskap, naturorienterande ämnen
Antal skådespelare/pedagoger: 2 st
Deltagare per workshop: 1 klass
Målgrupp: mellanstadiet
Tidsåtgång: 60 minuter
Lokal: klassrum
Pris: 5500 kr (3000 kr för andra workshop samma dag)
Resor: 30 kr mil
Vid behov: traktamente 2 personer samt boende som bokas och betalas av arrangören.

 

Workshop till föreställningen Längtansland

Med teater- och värderingsövningar samtalar vi med eleverna om hur normer, uppväxt och värderingar påverkar vår identitet. Syftet är att ge perspektiv och skapa reflektion kring komplexa och sammanflätade ämnen som identitet och normer, glesbygd/stad, subkultur, drömmar, vägval. Workshopen fungerar som efterarbete till föreställningen Längtansland.

Tema: identitet och normer, glesbygd/stad, subkultur, drömmar, vägval
Koppling till läroplanen för grundskolan: samhällskunskap, historia
Antal skådespelare/pedagoger: 2 st
Antal deltagare: 1 skolklass per workshop
Målgrupp: högstadiet
Tidsåtgång: 60-90 minuter, enligt ök
Lokal: gärna en större lokal men klassrum funkar också
Pris: 5500 kr (3000 kr för andra workshop samma dag)
Resor: 30 kr mil
Vid behov: traktamente 2 personer samt boende som bokas och betalas av arrangören.

En bok blir teater

Vi arbetar med en bok som klassen har läst och ser hur en berättelse kan bli teater. Med boken som utgångspunkt tar vi hjälp av teaterövningar för att få en fördjupad förståelse av en berättelse. Tillsammans utforskar vi en gestaltning. Det är ett kreativt, lekfullt arbete som syftar till ökad läsförståelse och läslust.

Tema: Läslust, läsförståelse, gestaltning, fantasi
Koppling till läroplanen för grundskolan: svenska
Antal skådespelare/pedagoger: 1 st
Antal deltagare: 1 skolklass per workshop
Målgrupp: mellanstadiet
Tidsåtgång: 60 minuter
Lokal: gärna en större lokal men klassrum funkar också
Pris: 5000 kr (2500 kr för andra workshop samma dag)
Resor: 30 kr mil
Vid behov: traktamente 1 personer samt boende som bokas och betalas av arrangören.

Äventyret Skogens hjärta
-en utomhusworkshop med tema hållbarhet

Vi arbetar med barnens skapande i en utomhusmiljö. De väljer en plats i
naturen som vi: utforskar och fyller med äventyr. Avslutningen blir ett
rollspelsäventyr som barnen skapar tillsammans med oss. Vår vilja är att
ge en känsla av tillhörighet i naturen. Skapa förståelse för att:
naturen -det är något jag är en del av, inte något jag bara besöker
ibland. Vi arbetar med att skapa en förhöjd känsla av en plats. Med
hjälp av att föra in fantasi och skaparlust gör vi platsen värdefull.
Nyfiket gläntar vi på dörren och söker efter det stora fantastiska i det
lilla vardagliga där utanför. På ett lekfullt sätt låter vi naturen vara
utgångspunkt i teaterövningar.

Tema: hållbarhet, natur, fantasi
Koppling till läroplanen för grundskolan: Naturorienterande ämnen
Antal skådespelare/pedagoger: 2 st
Deltagare per workshop: 1 klass
Målgrupp: Förskoleklass
Tidsåtgång: Vi träffar varje grupp tre gånger, ca en timme varje gång. (kan också göras på färre träffar enligt överenskommelse)
Lokal: Utomhus på en plats nära skolan.
Workshop: 5500 kr/tillfälle, (3000 för andra workshop samma dag)
Resor: 30 kr mil
Vid behov: traktamente 2 personer samt boende som bokas och betalas av arrangören.

 

Mer information om Skapande skola och Skapande förskolaKulturrådets webbsida. Där kan du läsa om ansökningsprocessen, få inspiration av projekt på andra platser i Sverige och mycket mer.