Skådespelarens jag – imitation eller autencitet?

Hur förhåller sig skådespelaren, dansaren eller artisten till sitt eget jag? Ser de sina gestaltningar som grundade främst i det egna jaget, och vilken roll spelar i så fall den egna erfarenheten och identiteten? Eller är gestaltningen grundad i en syn på rolltagandet som lån, kopiering och lekfull gestaltning?

 

Dessa frågor diskuteras mellan skådespelare och andra artister, men också i en bredare samhällsdebatt – vi möter idag ofta termer som identitet, autencitet och appropriering i flera olika sammanhang. Skådespelaren avkrävs kunskap och medvetna val i dessa frågor, och det är just dessa utmaningar som vi kommer att arbeta praktiskt med under workshopen.

 

Vi kommer praktiskt att pröva gränserna för den egna representationen. Vi undersöker vad och vem du anser dig kunna gestalta, hur du imiterar människor som är nära eller fjärran dig, och hur olika etiska hållningar påverkar vår praktik. Vårt arbetsmaterial är kollegerna, de vi möter i staden och Euripides Medea. Denna pjäs innehåller en rad utmaningar för synen på representation och är en utmärkt ingång för en diskussion om intersektionalitet.

 

När:              Söndag 29 september kl 10.00-16.00

Var:               På Teater Martin Mutter, Beväringsgatan 6 i Örebro

Målgrupp:    Yrkesverksamma scenkonstnärer och pedagoger inom scenkonstområdet

Praktiskt:     Vi bjuder på fika, men ta med lunch.

Pris:                200 kr/pers

Anmälan:      motesplats@martinmutter.com

 

Kent Sjöström, docent på Teaterhögskolan i Malmö, undersöker i sin forskning de etiska och ideologiska aspekterna av skådespelarens praktik, ofta med utgångspunkten i Bertolt Brechts teater. Kent Sjöström gav ut doktorsavhandlingen Skådespelaren i handling – strategier för tanke och kropp 2007 och under vintern 2019 publiceras hans essäsamling Rökarens blick – skådespelarens Brecht.