SÄKERT?

en teaterföreställning som är ett komplement till den övriga sex- och samlevnadsundervisningen men också ett sätt att utveckla ämnet sex och samlevnad.

I vanliga fall erbjuds årskurs åtta i länets skolor studiebesök på ungdomsmottagningen eller besök av ungdomsmottagningen på skolan…

Under hösten 2012, vecka 40-43 erbjuds ni som ett alternativ att delta i projektet SÄKERT! Med särskilda projektmedel för att förverkliga Skolverkets och Socialstyrelsens nationella Klamydiapreventionsplan erbjuder Ungdomsmottagningen i Örebro län och Teater Martin Mutter ett nytt sätt att arbeta med sex och samlevnad. Projektet är sanktionerat av länets skolchefsgrupp som ett sätt att utveckla skolämnet sex och samlevnad i Örebro län.

Det finns många missuppfattningar, okunskap och attityder som leder till oönskade graviditeter, könssjukdomar och dåliga upplevelser. I vårt län har antalet rapporterade klamydiafall i år ökat markant, även jämfört med 2009 som var ett rekordår. Studier bland ungdomar visar att ungdomar har allt fler sexuella kontakter som ofta är oskyddade (UngKAB09). De flesta har inte debuterat sexuellt i årskurs åtta men ska man kunna påverka sexuellt beteende och kondomanvändning på sikt måste man börja i tid.

För att förändra inställningen till kondomanvändning krävs mer än bara information. Vi tror på interaktion och reflektion som ett sätt att ändra attityder.

Vi vänder oss till elever i årskurs åtta samt deras lärare i en föreställning som med humor och kunskap tar upp frågor om sex och kondomanvändande. Efter föreställningen diskuterar vi tillsammans föreställningen på olika sätt och avslutar med att både lärare och elever får fylla i en kort enkät.

Föreställningen är som pilotprojekt helt kostnadsfri för skolan! Vi har begränsat antal föreställningar.

FULLBOKAT!

Ett samarbete med Örebro Läns Landsting/Ungdomsmottagningen Knuffen

 

 

Föreställningsfakta

Föreställning och efterarbete ca 80 min

Max publik
35 elever/fst
Min publik
15 elever/fst

Lokalkrav
En lektionssal med tomt golv.
Stolar till klassen skall finnas.

2 fst/dag beroende av spelplats

Spelveckor

40-43

Reportage Nerikes Allehanda