SÄKERT?

Fyra gånger mellan 2012 och 2017 gjorde vi projektet SÄKERT? tillsammans med Ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro.
Våren 2017 spelade vi i Karlskoga och i Örebro och träffar totalt 38 klasser i åk 8.

I vanliga fall erbjuds årskurs åtta i länets skolor studiebesök på ungdomsmottagningen eller besök av ungdomsmottagningen på skolan…
Projektet startade hösten 2012 med särskilda projektmedel för att förverkliga Skolverkets och Socialstyrelsens nationella Klamydiapreventionsplan och var sanktionerat av länets skolchefsgrupp som ett sätt att utveckla skolämnet sex och samlevnad i Örebro län.

SÄKERT! är en klassrumsföreställning med forumspel och en workshop som är ett komplement till den övriga sex- och samlevnadsundervisningen. Det finns många missuppfattningar, okunskap och attityder som leder till oönskade graviditeter, könssjukdomar och dåliga upplevelser. Studier bland ungdomar visar att ungdomar har allt fler sexuella kontakter som ofta är oskyddade (UngKAB09). De flesta har inte debuterat sexuellt i årskurs åtta men ska man kunna påverka sexuellt beteende och kondomanvändning på sikt måste man börja i tid.
För att förändra inställningen till kondomanvändning krävs mer än bara information. Vi tror på interaktion, reflektion, information och humor som ett sätt att ändra attityder.

Medverkar gör 4 skådespelare och 2 personer från Ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro.