Teater Martin Mutter

Teater Martin Mutter är en fri teater i Örebro med fokus på teater för barn och unga. Vi spelar både på egen scen och på turné och varje år spelar vi ca 250 föreställningar runt om i landet.

Vi gör våra föreställningar nära vår målgrupp och använder oss alltid av referensgrupper som vi möter både i samtal och praktiskt arbete. Vi hämtar gärna material direkt från de ungas verklighet och arbetar oftast med nyskriven dramatik. Vi tror på den nära kontakten i mötet med publiken och har alltid en begränsad storlek på publikgrupperna. Vi erbjuder ett scenrum att förundras över, i visuella och formstarka föreställningar.

Vi ser på teater som en avgörande kraft i samhället – att konsten har stor betydelse för att samhällsutvecklingen ska vägledas av humanistiska värderingar.

Teatern är organiserad som en ekonomisk förening, Martin Mutter Produktion Ekonomisk Förening och föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningen har verksamhetsstöd från Statens KulturrådÖrebro kommun och Region Örebro län. Vi är medlemmar i Teatercentrum och Svenska Assitej.
Verksamheten leds av en teaterchef/konstnärlig ledare som arbetar på uppdrag av föreningens styrelse.

Just nu pågår ett utvecklingsprojekt av ett digitalt administrativt system med stöd av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Lokalen

Vår teater ligger i Grenadjärstaden på norr i Örebro. Här har vi en vacker och funktionell teaterlokal med plats för 120 personer i publiken.

Lokalskiss TMM

Tillgänglighet

Praktikanter

Går du en utbildning inom scenkonst? Vi tar gärna emot praktikanter! Hör av dig till oss på 019-10 10 24 eller info(a)martinmutter.com.

Verksamhetsberättelser

Ladda ner: 2016  2017  2018  2019

2020

2021

2022