Landstingets Kulturpris

Idag den 27 nov 2012 mottog vi Landstingets Kulturpris på 50 000 kr i Sessionssalen på Rådhuset i Örebro.

 

Skulpturen är gjord av Torsten Molander. Klicka för större bild.

Så här löd motiveringen:

”Martin Mutter är en fri teatergrupp i Örebro som startade sin verksamhet 1987. Teatern firar 25-årsjubileum detta år, och har under dessa år befäst sin ställning som viktig kulturaktör både för Örebro län och för riket i stort. Martin Mutter spelar och producerar i huvudsak dramatik för barn och ungdom, men gör även föreställningar för vuxna.

Martin Mutter har under flera år arbetat med forumteater och annan typ av uppdragsteater. Forumteater bygger på ett interaktivt arbetssätt där kulturuttrycket formas genom sin publik i en samverkande dialog. Teaterformen används som en utvecklingsprocess inom såväl skola som arbetsliv.

Teater Martin Mutter tilldelas Örebro läns landstings kulturpris 2012 för sin förmåga att lyfta människors kreativa förmåga i olika sammanhang. Med fantasin som ledstjärna lyckas Martin Mutter öppna vägar till empati, reflektion och nya sätt att tänka. Genom sitt arbete har Martin Mutter påvisat kulturens kraft inom många samhällsområden. Teater Martin Mutter har dessutom visat ett stort engagemang i frågor där kulturen intar sin självklara plats för regional utveckling.”