Kulturarvet slår tillbaka

102Thomas Andersson bland vittror, änglar och folk

Spelmannen och berättaren Thomas Andersson tar oss med på en resa genom det västerbottniska landskapet där vi möter fantastiska berättelser och människoöden.

Thomas berättande genomsyras av en djup kunskap om människans livsvillkor och vår ständiga strävan att ge mening åt våra liv. Ur den folkmusikaliska skattkistan hämtar han låtarna och sätter in dem i ett sammanhang. Den karakteristiska humorn finns alltid med, oavsett om det handlar om plötsligt uppdykande änglasång eller en brännvinstransport av det ovanligare slaget.

Alla dessa komponenter bildar tillsammans berättarföreställningen Kulturarvet slår tillbaka.

Texten är hämtad från Västerbotten teaterns hemsida.

Biljettpris 160 kr.
För studerande och pensionärer 80 kr.
Biljetterna bokas via oss på 019-10 10 24 och på nätet via NORTIC där du både kan boka och köpa.

Föreställningsfakta

Lördag 26 mars kl 18.00 på Teater Martin Mutter