Kreativt skrivande, för valfritt medium (Text och rum)

När är en text en text, och vad kan vi använda den till?

Workshopen syftar till att fundera på och leka med möjligheten att låta formen och rummet förändra texten, men också det motsatta, textens möjlighet att påverka formen. Vad händer med texten när vi låter rummet, rösten och kroppen vara delaktiga i skrivandet?

Kalle Haglund bjuder på inspiration från sitt eget skapande och ger sedan några enkla, korta, roliga skrivövningar som genererar mate­rial att använda i sökandet efter text, eller kanske snarare, i utfors­kandet av möjlig­he­ten att ”gjuta” en text.

 

Datum: Söndag 2 februari kl 10-16

Anmälan till: motesplats@martinmutter.com

Kostnad: 200 kr

Ta med egen lunch, micro finns