Marianne Holmberg

Marianne Holmberg har en bakgrund inom teater och dans i Örebros kulturliv  sen början på 80 talet men har de senaste 20 åren arbetat som egenföretagare med talarförmedlingen Holmbergs talare men också med Framtidskartan.