Exempel

FORUMTEATER SKL

Under ca 2,5 år till gjorde vi en variant på Forumteater/Forumspel tillsammans med SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

Tillsammans med Tillväxtverket erbjuder de en utbildning för kommuner – Förenkla helt enkelt. Den syftar till att förbättra företagsklimatet och den riktar sig till de chefer, handläggare och politiker i kommunerna som i sitt arbete möter företag.

I utbildningen, som är i tre steg, ingår bl a föreläsningar och forumspel.

I vår del ingår uppvärmning av publiken, värderingsfrågor och tre spelscener som visar vad som händer när en entreprenör möter ett kommunalråd och en näringslivssekreterare i en fiktiv kommun. Det blir inga bra möten och det är utifrån det som publiken kan diskutera och komma med synpunkter på hur man kan göra det bättre. Vi tar sedan upp en del synpunkter och spelar om scenerna nu med den ändring som publiken föreslagit.

Det finns alltid möjlighet för den som föreslagit en förändring att själv komma upp och pröva sitt förslag.

Denna variant tar ca 45 min. Ett helt Forumspel tar ca 1,5 timmar.

 

BLÅST!

Bilder från BLÅST! Åsa Gustafsson och David Levi. Fotograf. Lasse O Persson

Vi visade korta scener och konsumentvägledaren gick in med kommentarer och korta redogörelser i de rättigheter och skyldigheter man har som konsument.

Vi visade hur lätt man kan hamna i ”lyxfällan” och dra på sig skulder och dyra lån och omgärdade sedan konsumentvägledarens inpass. Ett effektivt och underhållande sätt att överlämna ”tråkig” information.

Scenerna hade hög igenkänningsfaktor och gav underlag för engagerade diskussioner och samtal efteråt.

Ett uppdrag beställt av Örebro kommuns konsumentvägledare. De sökte och fick extra pengar för att med hjälp av teater kunna informera gymnasieungdomar i konsumenträtt.

BLÅST tog oss ungefär 5 dagar att repetera + administrativ och konstnärlig förberedelse. Materialet sparas i vår ”kappsäck” för kommande föreställningar och uppdrag.

Vi spelade 10 föreställningar i skolornas aulor för ca 150 elever per gång. Varje föreställning tog ca 60 min.