Skapande Förskola/skola

Vi gör gärna ett Skapande skola-arbete i samband med någon av våra föreställningar. Ta kontakt med oss så kan vi diskutera idéer och prisbild.

”Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka andras levnadsvillkor.” /Kulturrådet

Mer information om Skapande skola och Skapande förskolaKulturrådets hemsida. Där kan du läsa om ansökningsprocessen, få inspiration av projekt på andra platser i Sverige och mycket mer.

Aktuella projekt

Våren 2019 fortsätter Skapande förskola-projekt Rörelseraketen i bostadsområdet Vivalla, i Örebro. Projektet startade hösten 2018.

Rörelseraketen – är ett projekt för alla 4-5 åringar på Vivallas förskolor.
En gång i veckan går barn och pedagoger till Vivallaskolan där de träffar våra dans-/rörelse- och rytmikpedagoger Anna, Elsa eller Sanela för att arbeta med rörelse, rytm, ramsor och lek.
Vårt mål är att uppmuntra till rörelseglädje, stärka självkänsla och trygghet hos barnen. På olika sätt kommer vi också att arbeta med svenska språket men även träna på att uttrycka oss utan ord.
Varje avdelning har en återkommande tid varje vecka och Rörelseraketen håller på ända till maj månad.
Under hösten träffade vi barnen från Vivallas förskolegrupper 133 gånger.

Några av Teater Martin Mutters tidigare projekt

Vätternskolan i Motala 2016-2017
Hösten 2016 kom elever i åk 5 från Motala till oss och såg föreställningen Prinsessan på ärten – hur känslig får man va? Vi var sedan hos dem och pratade om föreställningen med eleverna och gjorde övningar. Vi träffade dem ytterligare två gånger under våren 2017.

Vivallaskolan våren 2015
Våren 2015 genomförde vi ett längre projekt med 4 klasser från åk 5 på Vivallaskolan i Örebro. De besökte teatern för att se repetitioner av vår föreställning Jorden till Mars. Eleverna deltog i föreställningsprocessen och bidrog till föreställningen med musik, rörelser och inspiration. I sista delen av projektet åkte vi till skolan för att ha ett pass på temat ”från text till föreställning”.