Press: Bolanders skor

Bilderna på den här sidan får endast användas i samband med redaktionell text om aktuell föreställning. Bilderna får då publiceras fritt med angivande av fotograf. För all annan användning krävs uttryckligt medgivande av Teater Martin Mutter.

Foto: Joacim Nilsson

På bilderna: Magnus Wetterholm (ljus) och Rune Jakobsson (mörk)