Search
Close this search box.

Teater Martin Mutter

Teater Martin Mutter är den fria professionella teatergruppen i Örebro län som riktar sig till barn och unga. Vi spelar både på egen scen och på turné och varje år spelar vi ca 250 föreställningar runt om i landet.

Teater Martin Mutter verksamhet präglas av demokrati, samhällsengagemang och kreativitet, med barn och ungas perspektiv i fokus. 

Vår viktigaste uppgift är att spegla vår unga publik och få den att känna sig sedd, samtidigt som vi vågar utmana den. I våra nyproduktioner arbetar vi med referensgrupper som följer produktionen från ax till limpa. Mötena med vår målgrupp är vårt viktigaste redskap för att säkerställa kvaliteten och relevansen av den scenkonst vi skapar. 

Vår scenkonst upplevs med alla sinnen och berättar med mer än bara ord och lägger lika tyngd på alla ben – det visuella, det talade, det hörda, det kroppsliga. Våra scenrum förvandlar gymnastiksalen, klassrummet, aulan till en helt ny plats där ljus, mörker, ljud, tystnad, färg, form och överraskning tar publiken med på en resa de aldrig hade kunnat föreställa sig. Vi erbjuder magi och hård verklighet, vi breddar perspektiven och ökar empatin. Vår scenkonst väcker tankar, reflektioner och diskussioner. 

Vi eftersträvar hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet och därför ska våra föreställningar leva länge, minst tre år. 

Som arbetsplats genomsyras Teater Martin Mutter av arbetsglädje, lust och kreativ energi. Vi stöttar varandras idéer och jobbar aktivt för att vi ska känna trygghet. Allas olikheter tas tillvara och bidrar till en helhet och utveckling av teatern. Vi vågar vara modiga och ta risker i vad vi skapar. Vi väljer vår riktning utifrån vad vi själva tror på, tycker är intressant och viktigt. Vi samarbetar med och hämtar inspiration från andra teatrar och scenkonstnärer i Sverige och utomlands. Vi experimenterar med nya uttryck, nya medier, nya tillvägagångssätt. 

Teater Martin Mutter ska bidra till att höja statusen för barn- och ungdomskultur i Sverige. Vi anser att professionell kultur i allmänhet och scenkonst i synnerhet ska vara en rättighet för alla barn och unga och vi arbetar aktivt för att ännu ska få ta del av den scenkonst vi skapar. Vi ser på teater som en avgörande kraft i samhället – att konsten har stor betydelse för att samhällsutvecklingen ska vägledas av humanistiska värderingar.

Samarbetspartners

Teatern är organiserad som en ekonomisk förening, Martin Mutter Produktion Ekonomisk Förening och föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningen har verksamhetsstöd från Statens KulturrådÖrebro kommun och Region Örebro län. Vi är medlemmar i TeatercentrumSvenska AssitejCoompanion och Svensk Scenkonst. Verksamheten leds av en teaterchef/konstnärlig ledare som arbetar på uppdrag av föreningens styrelse.

Just nu pågår ett utvecklingsprojekt av ett digitalt administrativt system med stöd av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Lokalen

Vår teater ligger i Grenadjärstaden på norr i Örebro. Här har vi en vacker och funktionell teaterlokal med plats för 120 personer i publiken.

Praktikanter

Går du en utbildning inom scenkonst? Vi tar gärna emot praktikanter!
Hör av dig till oss på 019-10 10 24 eller info@martinmutter.com