Mötesplats Mutter

För att stimulera och stärka yrkesverksamma inom den fria professionella scenkonsten, och stimulera andra intresserade, skapar Teater Martin Mutter en mötesplats med fokus på fortbildning och nätverkande. Genom att mötas i praktiskt arbete och i samtal, hoppas vi på utbyten av kunskap och idéer som kan leda till framtida samarbeten och projekt.

Det finns få naturliga mötesplatser för yrkesverksamma inom scenkonst i vår region och det finns heller inget etablerat nätverk där vi möts mellan yrkeskategorier eller mellan de olika konstformerna. Den fria scenkonsten är dessutom mycket rörlig, vilket är en av anledningarna till att det är svårt att etablera nätverk, men också ett av skälen till att den fria scenkonsten ofta är banbrytande och modig.
Teater Martin Mutter är en fri professionell teater med eget teaterhus i Örebro vilket ger oss den unika möjligheten att vara just den plats där regionens fria scenkonstnärer kan mötas. Vi hoppas med detta bidra till konstnärlig- och regional utveckling.

Till våra workshops prioriteras därför professionella scenkonstnärer som är boende och/eller verksamma i Region Örebro län.
Mötesplats Mutter har extra stöd från Region Örebro län/Dans i Örebro län och Riksteatern Örebro län.

Öppna föreläsningar

Tisdag 5 september kl 18.00
Barns perspektiv på scenkonst
– Individuella värderingar och kollektiva upplevelser – Öppen föreläsning med Manilla Ernst, Centrum för barnkulturforskning.

 

Manilla Ernst är teater- och barnkulturvetare. och har under åren, på uppdrag av bland annat Kungliga Operan, Kulturförvaltningen i Stockholm, Teater De Vill, RATS teater m.fl. gjort receptionsstudier med barnpublik för att lyfta ungas upplevelser och perspektiv på den scenkonst de möter. I sin föreläsning kommer Manilla presentera sina studier och bland annat diskutera vad som tilltalar barn och unga i svensk scenkonst och vilken betydelse tidigare erfarenheter får för kommande scenkonst-upplevelser. Manilla kommer också visa på likheter och skillnader i upplevelser beroende på publikens ålder samt hur barn ofta skapar kollektiva upplevelser när de ser och scenkonst tillsammans.

Anmälan till motesplats(a)martinmutter.com, begränsat antal deltagare.


Tisdag 3 oktober kl 18.00
Representation och identitet – Öppen föreläsning med docent Kent Sjöström, lärare och forskare på teaterhögskolan i Malmö.

Den debatt vi möter om representativitet och identitet i samhället är märkbar också inom teatern idag. Men vilka synsätt på jaget, identiteten och representativitet möter man i olika typer av rolltagande inom teatern? Och hur tar skådespelaren del i denna diskussion?

Anmälan till motesplats(a)martinmutter.com, begränsat antal deltagare.


Workshops

Söndag 5 november kl 10-16
Teater med dockor och objekt – en introduktion.
Workshop med Helena Nilsson, konstnärlig ledare för Marionetteatern, Stockholm.
Workshopen vänder sig till professionella inom scenkonstområdet oavsett yrke.

Anmälan till motesplats(a)martinmutter.com, kostnad 200 kr, begränsat antal deltagare.

Vad är dockteater?
Vilka dramaturgiska möjligheter erbjuder arbetet med dockor och objekt och vilka val måste vi göra för att ta dem tillvara?
Vad är ”liv” och hur skapas det i ett dött föremål?

Dockteatern brukar kallas de oändliga möjligheternas teater. Med spridning världen över och med rötter långt bak i mänsklighetens historia söker konstformen ständigt nya uttryck och upphör aldrig att fascinera ny publik.

Helena Nilsson erbjuder en dags praktisk och teoretisk introduktion till dockteatern, en ögonöppnare inför dess möjligheter och utmaningar, en chans att låta sig inspireras till att vilja se mer och lära mer om denna visuella och rörelsebaserade teaterform.

 

Helena Nilsson är konstnärlig ledare för Marionetteatern sedan 2003 och tillhör Kulturhuset Stadsteaterns fasta ensemble. Hon är utbildad dockspelare och har genom åren varit verksam som dockmakare, dockspelare, regissör och teaterchef.

Helena är skolad inom dockteaterns alla discipliner. Under åren 1984-1988 utbildades hon under ledning av Michael Meschke. 1999 tillträdde hon som teaterchef för Marionetteatern och var verksam som sådan till 2003, då verksamheten införlivades med Stockholms stadsteater.
Helena har regisserat flera av Marionetteaterns publik- och kritikersuccéer som till exempel Systern från havet (2011), Lillan och Pappa August (2012) och Da-da-da (2017)

Helena har även deltagit som dockspelare i tv-produktioner samt haft nationella och internationella uppdrag som handledare och lärare vid bland annat Teaterhögskolan i Stockholm, Dramatiska Institutet samt i det SIDA-finansierade kulturutbytet ”The childrens voice” i Dhaka, Bangladesh.

 


Söndag 3 december kl 10-16
Workshop med Kazue Ikeda, dansare, performance artist och koreograf.
Workshopen vänder sig till professionella scenkonst-närer oavsett dansvana.

Anmälan till motesplats(a)martinmutter.com, kostnad 200 kr, begränsat antal deltagare.

“By paying attention to our body, mind and thoughts we are able to sense how they become lively and start to interact with each other. Once the senses are awakened and the mind is opened, we gain abundant information from inside and outside the body. Here the dialogue between the inner and outer begins and we can explore our relationship with the environment we are part of.

Through gentle movements and improvisation we open our sensory to reflect and re-orientate ourselves. With exercises we will get to know our body and how it reacts. By using our tool, the body, with awareness, we improve ourselves and enrich our expression in performance.”

Efter många års utbildning och arbete i Japan, USA och Tyskland bor Kazue nu i Lindesberg där hon bl a leder dans- och integrationsprojektet ”Beyond Borders”.


Tidigare workshops/föreläsningar

 

Söndag 7 maj kl 10.00-16.00

Clownworkshop med David Carmel, skådespelare och clownpedagog

Söndag 2 april kl 10.00-16.00

Workshop med Pia Olby, sångare och pedagog bland annat vis Stockholms Dramatiska högskola och Musikhögskolan i Örebro

Måndag 6 mars kl 18.00-19.30

ÖPPEN föreläsning med Niklas Hald

Söndag 4 dec kl 10.00-16.00

Echo echo dance theatre company från Nordirland.

Söndag 6 nov kl 10.00-16.00

Toby Gunn, frilansande danskonstnär och lärare på Kävesta Folkhögskolas Danslinje.