Mötesplats Mutter

För att stimulera och stärka yrkesverksamma inom den fria professionella scenkonsten, och stimulera andra intresserade, skapar Teater Martin Mutter en mötesplats med fokus på fortbildning och nätverkande. Genom att mötas i praktiskt arbete och i samtal, hoppas vi på utbyten av kunskap och idéer som kan leda till framtida samarbeten och projekt.

Det finns få naturliga mötesplatser för yrkesverksamma inom scenkonst i vår region och det finns heller inget etablerat nätverk där vi möts mellan yrkeskategorier eller mellan de olika konstformerna. Den fria scenkonsten är dessutom mycket rörlig, vilket är en av anledningarna till att det är svårt att etablera nätverk, men också ett av skälen till att den fria scenkonsten ofta är banbrytande och modig.
Teater Martin Mutter är en fri professionell teater med eget teaterhus i Örebro vilket ger oss den unika möjligheten att vara just den plats där regionens fria scenkonstnärer kan mötas. Vi hoppas med detta bidra till konstnärlig- och regional utveckling.

Till våra workshops prioriteras därför professionella scenkonstnärer som är boende och/eller verksamma i Region Örebro län.
Mötesplats Mutter har extra stöd från Region Örebro län/Dans i Örebro län och Riksteatern Örebro län.

 

Workshops

 

Söndag 3 december kl 10-16
Workshop med Kazue Ikeda, dansare, performance artist och koreograf.
Workshopen vänder sig till professionella scenkonst-närer oavsett dansvana.

Anmälan till motesplats(a)martinmutter.com, kostnad 200 kr, begränsat antal deltagare.

“By paying attention to our body, mind and thoughts we are able to sense how they become lively and start to interact with each other. Once the senses are awakened and the mind is opened, we gain abundant information from inside and outside the body. Here the dialogue between the inner and outer begins and we can explore our relationship with the environment we are part of.

Through gentle movements and improvisation we open our sensory to reflect and re-orientate ourselves. With exercises we will get to know our body and how it reacts. By using our tool, the body, with awareness, we improve ourselves and enrich our expression in performance.”

Efter många års utbildning och arbete i Japan, USA och Tyskland bor Kazue nu i Lindesberg där hon bl a leder dans- och integrationsprojektet ”Beyond Borders”.


Tidigare workshops/föreläsningar

 

Söndag 5 nov 

Workshop med Helena Nilsson, konstnärlig ledare för Marionetteatern, Stockholm

Tisdag 3 okt

Öppen föreläsning med Kent Sjöström, lärare och forskare Teaterhögskolan i Malmö

Tisdag 5 sept

Öppen föreläsning med Manilla Ernst, teater-och barnkulturvetare från Centrum för bankulturforskning

Söndag 7 maj

Clownworkshop med David Carmel, skådespelare och clownpedagog

Söndag 2 april

Workshop med Pia Olby, sångare och pedagog bland annat vis Stockholms Dramatiska högskola och Musikhögskolan i Örebro

Måndag 6 mars

ÖPPEN föreläsning med Niklas Hald

Söndag 4 dec kl

Echo echo dance theatre company från Nordirland.

Söndag 6 nov

Toby Gunn, frilansande danskonstnär och lärare på Kävesta Folkhögskolas Danslinje.