Sanela Majer-Kovacevic

Sanela är dans- och rörelsepedagog och arbetar i Skapande förskola- projektet Rörelseraketen.