Malin Tengvard

Skådespelare i Inte bara jag hösten 2018

Malin är skådespelare, utbildad på Teaterhögskolan i Malmö med examen 2013.  Sedan dess har hon frilansat inom teater, film & radio och jobbat på institutioner och i fria grupper runt om i landet. Senaste året har hon bland annat arbetat på Estrad Norr i Törnrosa – den enda sanna kärlekens tid, som blev uttagen till Bibu 2018 samt på Scensverige i projektgruppen för Stolt scenkonst, ett nätverk som samlar och lyfter queera projekt för scenen.