Hanna Widgren

Dramapedagog i Artikel 3 våren 2019

hannawidgren@hotmail.com

Hanna använder drama som ett pedagogiskt verktyg för att jobba med olika teman och frågeställningar. Hon tog examen från dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola 2014 och har sedan dess kombinerat drama med konflikthantering, filosofiska samtal, serieteckning och designprojekt. Hon har ett särskilt intresse för normkritisk pedagogik och kreativa grupprocesser.