Elin Callmer

Dramapedagog, utbildad på Västerbergs folkhögskola och Högskolan i Gävle.
Tidigare arbetat på bland annat Folkteatern i Gävleborg, Unga Klara, Södertörns högskola, UR, Dramalabbet mm.
Intresserad av normkritik, publikinteraktivitet och av att skapa nya rum för pedagogiskt arbete om och kring scenkonst.