Catarina Hällzon

vik Producent

Jag har min bas i konsthantverket, är utbildad smyckeskonstnär, och har i många år jobbat med utställningsformat på olika sätt samt bedrivit kursverksamhet inom silversmidet.
Jag har även mångårig erfarenhet av arbete med barn/ungdomar i såväl skola som på korttidsverksamhet inom AST området.

Jag ser mycket fram emot att använda mina erfarenheter för att bidra till arbetet på Martin Mutter under mitt vikariat här.