Elsa Berndtson

Elsa Berndtson är dans- och rörelsepedagog och arbetar i Skapande förskola- projektet Rörelseraketen.