Prinsessan på ärten – Hur känslig får man va? 7

Bilden på den här sidan får endast användas i samband med redaktionell text om aktuell föreställning. Bilden får då publiceras fritt med angivande av fotograf. För all annan användning krävs uttryckligt medgivande av Teater Martin Mutter.

Foto: Camilla Mortyr Fr.v. Helena Hedlund, Jonas Hedlund, i förgrunden Åsa Gustafsson