Världens ensammaste val

Bilden på den här sidan får endast användas i samband med redaktionell text om aktuell föreställning. Bilden får då publiceras fritt med angivande av fotograf. För all annan användning krävs uttryckligt medgivande av Teater Martin Mutter.

Teater Martin Mutter, ”Världens Ensammaste Val”, 15 april 2015.
På scen: Åsa Gustafsson och Helena Hedlund.